We doen ons best om te zorgen dat scouting voor iedereen een leuke en leerzame vrijetijdsbesteding is. We willen dat iedereen die lid is van Scouting Rythovius zich daar thuis en veilig voelt. Toch kan het zijn de je in een situatie komt waarover je graag met iemand in vertrouwen wilt kunnen praten. Dit geldt zowel voor jeugdleden, hun ouders als voor vrijwilligers. Voor dit soort situaties is er binnen Scouting Riethoven een vertrouwenspersoon aangesteld.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor een gesprek en advies als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit kan gaan om zaken rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten. Maar het kan ook over andere zaken gaan, die betrekking hebben op het deelnemen aan scouting. Bijvoorbeeld financiële problemen, waardoor een lid niet deel kan nemen aan een kamp.

Zoals de naam ‘vertrouwenspersoon’ al zegt, wordt alles wat met de vertrouwenspersoon wordt besproken, vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat niemand hoeft te weten wat er met de vertrouwenspersoon is besproken of dát er met de vertrouwenspersoon contact is gezocht. Andere mensen (bestuur, ouders, betrokkenen) worden alleen ingelicht als dat samen is afgesproken. Alleen als er sprake is van strafbare feiten dan zal er, in overleg, contact gezocht moeten worden met het bestuur en het bevoegd gezag.

De vertrouwenspersoon zal samen met de melder proberen te zoeken naar een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld een gesprek met de leiding of met het bestuur zijn. Desgewenst kan de vertrouwenspersoon hier ook bij aanwezig zijn om de melder bij te staan. De vertrouwenspersoon zal niet optreden als mediator. Ook kan de vertrouwenspersoon de melder in contact brengen met personen of instanties die verder kunnen helpen in het specifieke probleem. In ernstigere gevallen kan het ook steun zijn bij het doen van aangifte en in gang zetten van het protocol ongewenst gedrag.

Wie is de vertrouwenspersoon?

Mijn naam is Rob Smolders. Ik heb de rol van vertrouwenspersoon op me genomen binnen onze vereniging. Ik ben 10 jaar staf geweest bij onze Scouts. Deze rol heb ik afgesloten na het zomerkamp in 2016. Nu draai ik als lid mee bij de Oudstam en zit ik bij het klusteam. Daarnaast draai ik ieder jaar als staf mee bij het houthakkers pool natuurbeheer kamp (HoPoNaBeKa) tussen kerst en oud op nieuw. Dit is een kamp wat vanuit de regio scouting zuid-oost Brabant wordt georganiseerd. Binnen Scouting heb ik dus al het een en ander gezien en meegemaakt.

Ik hoop dat dit helpt om het zo laagdrempelig mogelijk te maken om iets met me te bespreken wat je dwars of tegen zit. Natuurlijk zal ik alles wat we in vertrouwen met elkaar delen privé houden. Dus als je ergens mee zit of als je gewoon behoefte hebt aan een luisterend oor mag je altijd contact met me opnemen. Direct of via je eigen staf. Dat mag natuurlijk ook buiten de momenten waarop we normaal draaien.

Rob Smolders.

06-51801889 of vertrouwenspersoon@scoutingriethoven.nl